És un rei, representa l’autoritat, és qui ordena als altres el que s’ha de fer o no. Tot i així és un monarca comprensiu, capaç de saber que les ordres no es poden complir sempre, així que ordena en funció del que és possible complir.